profile-photo

Ольга Купець

Кандидатка економічних наук, Інститут демографії та соціальних досліджень, Україна, професор KSE

Біографія

[email protected]

Ольга Купець працює викладачкою у Київській школі економіки з листопада 2016 року.

Ольга є позаштатною консультанткою Світового банку впродовж тривалого часу. З січня 2001 до червня 2016 викладала у Національному університеті «Києво-Могилянська академія», а також відвідувала університети та дослідницькі центри у Великобританії, Німеччині, Італії та Японії з дослідницькими кількамісячними візитами. Крім того, вона працювала місцевою консультанткою та експерткою у низці міжнародних організацій, зокрема у Міжнародній організації праці, Європейському фонді освіти, Фонді ERSTE, Європейському університеті та АМР США.

Ольга захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика» в Інституті демографії та соціальних досліджень ім. В. Птухи НАН України у березні 2008 р. У 2000 р. вона закінчила навчання на магістерській програмі з економіки Консорціуму економічних досліджень та освіти при Національному університеті «Києво-Могилянська академія» та отримала диплом магістра за спеціальністю «Економічна теорія». У 1998 р. Ольга отримала диплом про повну вищу освіту з відзнакою за спеціальністю «Математика та основи інформатики» Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.

Наукові інтереси Ольги: освіта, навички та віддача від них на ринку праці; вплив технологічних змін на попит на працю та навички; інвестиції роботодавців у людський капітал; міжнародна та внутрішня трудова міграція; людський розвиток та вплив на нього економічної кризи; старіння населення та його наслідки; молодіжне та довготривале безробіття; гендерна рівність на ринку праці; потоки робочих місць та продуктивність праці; аналіз політики зайнятості та заходів активної політики на ринку праці, освітньої та соціальної політики.