Bachelor’s Programs in Economics IT

Description

Kyiv School of Economics offers three English-taught programs: Business Economics, Economics and Big Data, IT and Business Analytics. The programs have an intensive practical component and offer training according to international educational standards. This will allow graduates to continue their studies worldwide and work successfully in international companies and projects.

 

Business Economics is suitable for those who want to understand how the economy works at different levels, and be able to predict its further development, those who want to study modern business, different approaches to marketing, project management, teams and organizations.

 

Economics and Big Data is suitable for those who want, in addition to modern knowledge of economics, to learn to code and work with data, create new models of machine learning or work in other areas of artificial intelligence.

 

IT and Business Analytics is suitable for students who want to create software, websites, interfaces, mobile applications or computer games, and see themselves in the IT-industry.

 

Kyiv School of Economics offers its students the opportunity to change their major during their studies. To do this, the first year of study is designed so that students can better understand their own interests, learn more about different professions, functions and roles among economists and IT professionals, and then change, if necessary, their major and choose the one which will suit them the best.

 

During the study, students will choose some of the subjects on their own. These are the so-called elective disciplines (electives). These can be either additional disciplines from a major for a more in-depth study of a particular topic or disciplines from another field. If a student completes several logically connected electives, it can give him additional minor. For example, in the field of IT, students who prefer to build bridges between software developers and customers, monitor product development from initial requirements to final stage, analyze and improve the user experience, will be able to obtain an additional minor “Business Analysis in IT” if they complete a certain set of elective courses.

 

Duration of study – 4 years (5 mini-terms each). The study is structured in such a way that students take no more than 3 subjects at a time. This allows students to concentrate and better absorb the material. During these 4 years, students will gain knowledge and competencies that will be used to the maximum in their work.

 

The cost of undergraduate programs is divided into equal monthly payments. The tuition fee for the IT and Business Analytics program is UAH 7,500 per month, and for the Business Economics and Economics and Big Data programs – UAH 6,250 per month. All programs provide scholarships that cover all or part of the tuition fee. The provision of such scholarships depends on the ranking of the student during admission, as well as on the results of the Olympiad competitions from the Kyiv School of Economics, which takes place in the spring.

More Information Less Information

IT and Business Analytics

Duration

4 years

Starts

2021-09-01

Degree

Bachelor's

Price

₴ 360000

Language

English

Economics and Big Data / Business Economics

Duration

4 years

Starts

2021-09-01

Degree

Bachelor's

Price

₴ 300000

Language

English

Переваги програм

Фахові викладачі

У нас викладають науковці із західною освітою і спеціалісти-практики з досвідом застосування професійних знань у бізнесі. Вони володіють сучасними технологіями, цікаво подають матеріал, додатково пояснюють складні моменти і прагнуть передати студентам знання. Ми віримо, що в центрі системи вищої освіти стоїть студент і його потреби. У Київській школі економіки студент є рівноправним учасником навчального процесу, де немає місця зверхньості і тиску. Взаємоповага – головний елемент відносин між викладачем і студентом.

Врахування потреб ринку праці

Знання, які студенти опановують у нас, відповідають запиту роботодавців, адже програма має тісний зв’язок із компаніями-лідерами галузей. Компанії безпосередньо беруть участь у формуванні навчальних програм. Кожні 1-2 роки ми вивчаємо потреби компаній-партнерів: опитуємо їх щодо найбільш перспективних знань/навичок/дисциплін, які необхідні випускникам для успішної кар’єри. Після аналізу потреб компаній Київська школа економіки формує конкретні дисципліни і включає їх у навчальні плани програм.

Англійська мова викладання

Усі предмети у нас викладають англійською, крім окремих предметів першого курсу, коли відбувається адаптація студентів. Студенти матимуть спеціальний курс з англійської для навчання і роботи, завдяки якому зможуть вільно оперувати фаховою економічною і технічною лексикою. Повністю англомовний навчальний процес готує їх до подальшої роботи у міжнародних компаніях.

Орієнтація на практику

Починаючи з кінця другого курсу, студенти проходять практику в провідних компаніях, не обмежуючись компаніями-партнерами програм. Київська школа економіки консультує і допомагає вибирати місця практики, де студенти ознайомлюються з корпоративним середовищем та набувають першого досвіду роботи в реальних умовах. Це дозволяє закріплювати набуті знання на практиці, а також забезпечує швидку адаптацію і працевлаштування після випуску.

Сучасний підхід до навчання

Програма інтегрована в міжнародний освітній процес. З третього курсу студенти слухають не лише обов’язкові дисципліни, а й самі обирають предмети, які відповідають індивідуальним інтересам кожного. Зокрема зможуть обирати серед офіційних онлайн-курсів від провідних американських університетів та отримувати сертифікати за їхнє проходження. Доступ до популярних курсів найкращих університетів світу допомагає студентам усвідомити освітні можливості й розвинути навички ефективної самоосвіти.

Морально-етична складова

Київська школа економіки формує спільноту свідомих, активних людей, для яких поряд з особистим та кар’єрним розвитком важливими є цінності кооперації, соціальної відповідальності та солідарності.  Під час навчання студенти створять проєкт, спрямований на розвиток локальної спільноти. Ми вчимо відповідальному лідерству, щоб наші випускники в подальшому ставали агентами змін в країні.

Комфортний процес навчання

Ми забезпечуємо студентам доступ до сучасної літератури і баз даних. Навчання відбувається у новій будівлі Київської школи економіки, де є все для їхнього комфорту: облаштовані сучасні аудиторії, коворкінг, місця для самопідготовки та інші можливості. За умов карантину навчання ми організовуємо в онлайн-форматі на базі власної платформи дистанційного навчання.

Structure of programs

Сьогодні технології і тренди змінюються з фантастичною швидкістю. У таких умовах для того, щоб бути успішним на роботі, треба вміти швидко адаптуватись до змін. Для цього необхідно володіти навичками, які допоможуть почувати себе безпечно на ринку праці в сучасному мінливому світі. 

 

Бакалаврські програми Київської школи економіки формують базу сучасних необхідних знань, затребуваних на ринку праці. Паралельно програми готують до неуникненних майбутніх змін. Навчальні програми сформована таким чином, щоб навчити студентів виявляти тенденції та за потреби працювати у різних індустріях, безболісно переходячи з одного сектору в інший.

 

Програми поділяються на декілька навчальних блоків. Залежно від обраного студентом напряму, частка курсів, що належать до певного блоку, буде змінюватись.

 

Навчальний блокБізнес-економікаЕкономіка і великі даніПрограмна інженерія та бізнес-аналіз
М’ЯКІ НАВИЧКИ. Програми побудовані таким чином, щоб сприяти розвитку особистих якостей студентів, які допоможуть бути успішними в роботі. Студенти навчаться ефективно комунікувати і співпрацювати з колегами, аргументувати власну думку та швидко адаптуватися до нових умов. М'яким навичкам не тільки, і не стільки будуть присвячені окремі предмети, скільки їхній розвиток буде наскрізно зашитий через різні дисципліни, кейси, практику та загалом спосіб самого навчання та різних студентських активностей. 8% 8% 8%
МАТЕМАТИЧНІ НАВИЧКИ. ІТ й економіка - це спеціальності, які лежать на математичних основах. Цей блок надає необхідну фахову математичну базу, без якої неможливо виконувати складні завдання в ІТ й економіці.9%12%11%
ІТ. Глибокі знання у розробці програмного забезпечення, що покривають ключові галузі сучасного ІТ і надають необхідну базу для подальшого професійного зростання.3%19%32%
ЕКОНОМІКА. Прикладні економічні знання, що формують фахову основу для подальшого розвитку.37%27%8%
БІЗНЕС. Практичні знання і навички бізнес-управління для економістів, що дозволяють у майбутньому ефективно працювати на управлінському рівні. А також найсвіжіші технології бізнес-аналізу в ІТ для швидкого зростання в BA-сегменті. 10% 3%3%
СТАЖУВАННЯ. Органічно пов'язана з навчальним процесом і передбачає роботу в реальних проєктах компаній, що є лідерами у своїх сегментах. У межах роботи над проєктом студенти відточують набуті знання і навички.23%23%24%
ШИРОКИЙ ВИБІР ДИСЦИПЛІН. Студенти обирають частину дисциплін на власний розсуд. Це можуть бути як дисципліни від викладачів бакалаврських програм, так і будь-які дисципліни серед масових онлайн-курсів найкращих університетів світу: Гарварду, Стенфорду, Оксфорду тощо. З підтримкою викладачів Школи студенти формують власну навчальну траєкторію, яка найкраще сприятиме їхнім досягненням.6%5%6%
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ВІД БІЗНЕС-ПАРТНЕРІВ. Курси від компаній-партнерів програм, які орієнтовані на здобуття специфічних робочих знань та навичок, до викладання яких залучені співробітники компаній-лідерів ринку.3%3%8%

Curriculum map

Click to enlarge

Business partners about us

Head of programs

Віцепрезидент з бакалаврських програм KSE
Yegor Stadnyi, Vice President for Undergraduate Education

Долучайтесь до нашого Telegram-каналу про вступ

 

Будемо раді відповісти на всі ваші запитання: 

580b57fcd9996e24bc43c521